Waterinsecten

Geelgerande waterkever en de larve van de geelgerande waterkever.

Larve van libellen.

Een libel die net uit haar larvevel is gekropen.

Poelslak en posthorenslak.

Rugzwemmer en schaatsenrijder.

Salamander en schrijvertje.

Stekelbaars.