In 2010 zijn wij gestopt met het overzetten van padden langs de Breestraat vanwege het geringe aantal padden. Op onderstaande tabel is de afname duidelijk te zien. Momenteel zitten er heel veel padden in het Stokbroek.

W E R K S C H E M A    M E D E W E R K E R S

P A D D E N O V E R Z ET A K T I E

J E U G D en N A T U U R

2009

1) Het is de bedoeling van dit schema, dat enige regelmaat ontstaat in het overzetten van de padden; vele handen maken licht werk. De medewerkers zijn verdeeld in 5 groepen (1 t/m 5), die op de aangegeven datums verantwoordelijk zijn voor het overzetten en tellen van de padden en eventueel kikkers en salamanders. Wanneer iemand perse niet kan op een of meer van de voor hem/haar aangegeven datum, dient hij-/zijzelf voor vervanging te zorgen of dit door te geven aan zijn leider. Ga geen padden overzetten op een datum, waarop iemand anders aan de beurt zou zijn, althans niet zonder overleg met de betreffende groep, die aan de beurt is.

2) In principe wordt op de aangegeven datum om b.v. 18.00 uur begonnen met het overzetten (bijeenkomst bij de Breestraat ter plaatse); per groep kan echter bepaald worden, om op een ander tijdstip ( wel 's-avonds) de padden over te zetten (dus goed iedere keer met elkaar afspreken).

3) De telformulieren dienen zo volledig mogelijk ingevuld te worden en afgegeven te worden bij Jan Vullings, Velsengoed 1, tel. 4653212 of doormailen naar jhp.vullings@hertnet.nl.

4) Verband met mogelijke storingen door landbouwwerkzaamheden tussen de Breestraat en de Vlasrooth, dienen de opgevangen padden naar de Vlasrooth gebracht te worden.

5) Groepen zijn als volgt ingedeeld, waarbij Jan Vullings (tel.4653212) algemene reserve is:

groep 1 Jan Geerits (leider) tel. 4652029
Ruben Geerits tel.0611242574
Jo Trepels tel. 4651297
aangevuld met groep 2
groep 2 Peter Schutte (leider) tel. 4653183
Jan Wijnhoven tel. 4652333
Daan Wijnen tel. 4652400
Sandra Heuvelmans tel. 0651724311
groep 3 Geert Tielen (leider) tel. 4652713
Louis Grubben tel. 4651723
groep 4 Lei Janssen (leider) tel. 4652410
Peter Wijnhoven tel. 0648202628
Jan Janssen tel. 4652277
groep 5 Jan Vullings (leider) tel. 4653212
aangevuld met groep 1 en 2

6) Denk aan schrijfgerei, laarzen, regenkleding, zaklamp.

7) Ook het aantal paartjes vermelden, alsmede de dode padden en waar deze aangetroffen zijn.

8) Tekortkomingen aan de afrastering dienen zo snel mogelijk dezelfde dag nog hersteld te worden.

9) Wanneer de paddentrek voorbij is dient alle materiaal opgeruimd te worden. (let erop: het materiaal moet nog jaren mee)

Verder veel succes!

Jeugd en Natuur, de paddenwerkgroep.

OVERZETSCHEMA VOOR DE PADDEN IN 2009 (JEUGD EN NATUUR MAASBREE)
DATUM DAG GROEP DATUM DAG GROEP
30-01 vrijdag afrast.pl. 01-03 zondag 1
31-01 zaterdag 2 02-03 maandag 2
01-02 zondag 3 03-03 dinsdag 3
02-02 maandag 4 04-03 woensdag 4
03-02 dinsdag 5 05-03 donderdag 5
04-02 woensdag 1 06-03 vrijdag 1
05-02 donderdag 2 07-03 zaterdag 2
06-02 vrijdag 3 08-03 zondag 3
07-02 zaterdag 4 09-03 maandag 4
08-02 zondag 5 10-03 dinsdag 5
09-02 maandag 1 11-03 woensdag 1
10-02 dinsdag 2 12-03 donderdag 2
11-02 woensdag 3 13-03 vrijdag 3
12-02 donderdag 4 14-03 zaterdag 4
13-02 vrijdag 5 15-03 zondag 5
14-02 zaterdag 1 16-03 maandag 1
15-02 zondag 2 17-03 dinsdag 2
16-02 maandag 3 18-03 woensdag 3
17-02 dinsdag 4 19-03 donderdag 4
18-02 woensdag 5 20-03 vrijdag 5
19-02 donderdag 1 21-03 zaterdag 1
20-02 vrijdag 2 22-03 zondag 2
21-02 zaterdag 3 23-03 maandag 3
22-02 zondag 4 24-03 dinsdag 4
23-02 maandag 5 25-03 woensdag 5
24-02 dinsdag 1 26-03 donderdag 1
25-02 woensdag 2 27-03 vrijdag 2
26-02 donderdag 3 28-03 zaterdag 3
27-02 vrijdag 4 29-03 zondag 4
28-02 zaterdag 5 30-03 maandag 5

spreek goed het tijdstip af ! vul alles volledig in, ook de paartjes, soorten groene kikkers en soorten salamanders e.d. ! denk aan het inleveren van de telformulieren !

 

Ga naar het telformulierpadden

Resultaat van overgezette padden vanaf 1984 - 2006

in staafdiagram en lijndiagram