Adoptieproject "De Westering" Vroeger hadden de boeren overal kleine stukken grond liggen, vaak ook nog ver verwijderd van hun boerderij. Dat was niet altijd even handig.De ruilverkaveling Everlosebeek is meer dan 20 jaar bezig geweest met het herinrichten van deze verspreid liggende landbouwgronden in het stromingsgebied van de Everlosebeek. De boeren kregen hierdoor de akkers dichterbij huis of grote aangesloten stukken grond. Omdat hierdoor stukken natuurgebied verloren gingen, zijn ter vervanging zo'n 80 nieuwe natuurgebieden aangelegd. Een van deze natuurgebieden is "De Westering", dat gelegen is op de hoek van de wegen Sevenumsedijk en Westering. Samen met de gemeente heeft groep 6 van basisschool De Linden dit gebied geadopteerd en besloten dit in te richten voor amfibieŽn en watervogels. Er werd een poel aangelegd, alsmede een aftakking van de beek, zodat middenin een laag gebied ontstond, dat bij hoog water onderloopt, ideaal voor watervogels. Op 15 maart 1995 hebben de leerlingen van groep 6 de eerste eikenbomen geplant. Een jaar later op de boomfeestdag zijn samen met leden van Jeugd en Natuur Maasbree langs de aftakking ongeveer 50 knotwilgen geplant. Inmiddels zijn de wilgen groot geworden, dus onderhoud is noodzakelijk, omdat anders deze wilgen bij stormachtig weer omwaaien of doormidden scheuren. Verder zijn op diverse plaatsen spontaan elzenbomen gaan groeien. Deze moeten gekapt worden, zodat er ruimte ontstaat voor waterplanten. Je ziet, er is veel werk te doen, daarom gaan jullie op boomfeestdag flink werken, samen met mensen van de gemeente en Jeugd en Natuur. Trek oude kleren aan, die smerig mogen worden. Veel succes en......veel natuurplezier.