Helaas moeten wij u mededelen dat er zich voor dit jaar maar 2 kinderen hebben aangemeld voor Jeugd en Natuur.
Alle binnenactiviteiten gaan niet door. We hebben besloten dat buitenactiviteiten (wandelingen e.d) wel doorgang vinden.
Deze worden aangekondigd op de website en/of in het weekblad.

ACTUEEL.

Wandeling in het Vlakbroek te Koningslust op 29 mei 2016.

(verslag en tellingen)
Op zondagmorgen 29 mei 2016 gingen een 7-tal seniorleden van Jeugd en Natuur Maasbree wandelen,
in het uitgestrekte natuurgebied in Koningslust, vlak over de grens met Maasbree.


Het is een groot gebied, dat gedeeltelijk eigendom is van de gemeente, maar voor het grootste gedeelte van Staatsbosbeheer.
Het gebied Vlakbroek ligt twee meter lager dan de directe omgeving en maar liefst vijf meter lager dan de hogere naastgelegen gebieden.
Door dit hoogteverschil komt er kwelwater omhoog en is Vlakbroek altijd nat, zomer én winter.
Bijzonder in dit gebied is dat de waterstanden zowel in de zomer als in de winter geregeld
kunnen worden door middel van de stuwen die in het verleden door het waterschap zijn aangebracht.
In de zomer wordt het waterpeil zodanig ingesteld dat er een ‘plas-dras’ situatie ontstaat.

De natte, voedselarme grond geeft zeldzame planten nu de mogelijkheid hier te kunnen groeien.
Daarnaast biedt het de juiste leefomgeving voor diverse soorten vogels.
In de winter wordt het gebied grotendeels onder water gelaten.
Landschappelijk gezien is het een wijds gebied met mooie doorkijkjes over de kleurrijke, zeer gevarieerde graslanden.
Er zijn veel struwelen en houtwallen, een paradijs voor (de nesteling van) vogels.
Wat de vogels betreft zijn onlangs tellingen gedaan door de leden van een vogelcursus.
Hierbij werden 51 soorten geteld.
Wij kwamen niet verder dan 35 soorten, die we hoorden en/of zagen.


Vink, merel, gaai, ekster, Turks tortelduif, kraai, kauw, gierzwaluw, boeren zwaluw, mus, winterkoninkje, meerkoet,
waterhoentje, kievit, zwartkop, tjiftjaf, houtduif, grauwe gans, kleine karekiet
(we hebben ze gewaarschuwd voor de koekoek !), koolmees, koekoek, roodborstje, blauwe reiger, zanglijster, grasmus,
witte kwikstaart, buizerd, grote bonte specht, wilde eend, groenvink, rietgors, fitis, wulp, spotvogel, blauwborst.
Enkele bijzondere planten waren de gele ratelaar, het veenkartelblad, het rietgras en de knikkende vossenstaart.
Verder was er aandacht voor insecten, zoals het goudhaantje, geparasiteerde strontvliegen en snuitkevers.


Met natuurgroeten.
Jan Vullings

foto's genomen door deelnemers aan de fietstocht 2de Pinksterdag

Foto's van de overdracht van de laptops
Op 2 maart 2016 was er tijdens de vergadering een verrassing voor Jeugd en Natuur.
Paul Janssen, ooit lid van Jeugd en Natuur Maasbree in 1984-1987
kwam een Laptop brengen als cadeau aan Jeugd en Natuur Maasbree.
Hij draagt Jeugd en Natuur Maasbree nog steeds een warm hart toe, dat bleek.
Hij is werkzaam bij Amgen in Breda, de Europese vestiging van een groot Amerikaans farmaceutisch bedrijf.
Amgen stelt Laptops ter beschikking aan verenigingen in Nederland.
Daarop kon worden ingeschreven.
Hij had ingeschreven voor Jeugd en Natuur Maasbree en deze aanvraag was door zijn inspanning gehonoreerd.
Jeugd en Natuur Maasbree kan nu op een eigen laptop voortaan alle gegevens,
zoals de website en alle activiteiten direct opslaan.

Een nieuwe brug in Maasbree?

Verslag paddenstoelen zoeken.


Het was leuk we hebben wel 50 soorten gevonden.
zoals de stinkzwam.
En ook nog 2 verschillende ondergrondse delen van de paddenstoelen.
Die soorten zijn een soort spons en een soort strepen.
En we moesten ook een spiegeltje mee nemen
om onder de paddenstoelen te kijken want je mag geen paddenstoelen plukken.
We moesten ook een tabel gebruiken om de naam van de paddenstoelen te weten te komen.
En we hebben een halve heksen kring gezien.
We hebben er gezien die je kan eten
en giftige waar je heel erg ziek van kan worden.
Dus mijn advies is geen paddenstoelen plukken/eten
als je de geen verstand van hebt.
Lleyton v/d beucken

Met jeugd en natuur waterbeestjes vangen (adoptie project).


Ik kwam aan bij het adoptie project en we gingen waterbeestjes vangen.
Eerst gingen ze allerlei dingen vertellen en laten zien.
We hadden allemaal een potje meegenomen om de beestjes in te doen.
Toen gingen we kijken in de beek.
Er waren visjes, kikkers en andere waterdiertjes.
Daarna gingen we naar achter.
Toen gingen we naar de bever.
We liepen eerst over een houten balk en daarna door allerlei struiken.
En toen waren we eindelijk bij de bever.
Er was een berg van modder en takken en omgeknaagde bomen.
Daarna gingen we nog kijken of er nog waterdiertjes in de poel zaten, met de netjes.
Op het laatst hadden we nog door de microscoop gekeken
en gekeken wat we allemaal gevangen hadden.
En we kregen nog een foldertje mee naar huis om in te kijken.
Het was een hele leuke ochtend.
Luuk stolzenbach, 10 jaar

Werkzaamheden senioren